BLD Facility

picture
BLD Facility портал Влез
BLD осигурява фасилити мениджмънт на всички свои построени сгради като част от своята дългосрочна стратегия за развитие.

Като експерти по фасилити мениджмънт участваме в нашите проекти още на фаза идеен проект. Това дава положителен резултат на процесите по управление на сградите след тяхното завършване, както и оптимизиране на разходите за последващата поддръжка и удължаване на експлоатационния живот на сградите и съоръженията в тях.

Участието ни още на фаза проектиране води до повишаване на енергийната ефективност на нашите проекти, ниски експлоатационни разходи и дългосрочни взаимоотношения с клиента. Във фасилити мениджмънта се включват всички възможни дейности, които могат да доведат до удължаване на експлоатационния живот на сградата, до комфорта на собствениците на апартаменти в нея, както и до формирането на мини общество в режим на етажна собственост, което приема и спазва общи правила на съжителство в рамките на сградата и околното пространство.