Маркетингови съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПРАЩАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

“БЛД ХОУМС” ЕАД е дружество, ангажирано с административното управление на проектите на строително-инвестиционната група BLD. Като такова “БЛД ХОУМС” ЕАД притежава и оперира интернет страницата https://www.bld.bg/, която обединява и предоставя информация за всички проекти на строително-инвестиционната група BLD.

При изричното Ви информирано съгласие, дадено при условията на и след запознаване с информацията предоставена по-долу, “БЛД ХОУМС” ЕАД може да се свърза с Вас по и-мейл или телефон, за да ви запознае с други обекти и проекти предлагани на пазара с марката BLD, както и с условията за тяхната покупка.

Администратор на лични данни: “БЛД ХОУМС” ЕАД, ЕИК 207433903

                                                               Адрес: гр. София 1124, ул. „Тинтява“ №126

                                                               Е-мейл:

Категории лични данни:                Имена, телефон и и-мейл; история на Вашите запитвания към нас

Правно основание:                          Изрично дадено съгласие

Срок на обработването:                  До оттегляне на даденото от Вас съгласие.

Цел на обработването на личните данни

Ние ще обработваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме допълнителна информация (по телефон и/или и-мейл) за настоящи и бъдещи проекти на строително-инвестиционната група BLD, за програми и промоции и други, свързани с проектите предлагани на пазара под търговската марка BLD.

Право на оттегляне на даденото съгласие:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да възразите срещу обработването на личните Ви данни за маркетинг цели.

Можете да се откажете от обработването за маркетинг цели по следните начини:

Ø  като следвате указанията за отписване в края на всяко и-мейл съобщение, изпратено с маркетингова цел;

Ø  като отправите искане на посочените по-горе координати

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Личните данни, които събираме от Вас се съхраняват на територията на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. На база на наличната информация към датата на това уведомление, ние (като Администратор на лични данни) не предаваме Ваши лични данни извън Европейския съюз. За обработка и съхранение на данните използваме търговската платформа salesforce.com, като се съхраняват на сървъра на дружеството оператор на платформата, във Франкфурт, Германия.

Следните получатели или категории получатели могат да имат достъп до личните Ви данни:

Ø  Лица, които по възлагане на администратора поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и такива предоставящи услуги по съхранение на данни на външен сървър (т.н. облачни услуги). Такава например е софтуeрната платформа Salesforce.com;

Ø  Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство - Моля, имайте предвид, че тези лица имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни, в качеството им на самостоятелни администратори. Като самостоятелни администратори те следва да Ви предоставят отделно необходимата информация относно обработването на лични данни извършвано от тях.

Ø  Консултанти на администратора, които обработват личните Ви данни във връзка с възникнал спор с Вас – адвокати, консултанти по защита на личните данни и др.

!“БЛД ХОУМС” ЕАД не предоставя данните Ви, за които сте се съгласили да се използват за маркетинг цели, на дружествата, реализиращи съответните проекти, които Ви презентираме. Едва след до получаване на Ваше искане за закупуване на обект от даден проект с марката BLD. 

Вашите права като субект на личните данни:

1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:

Ø  да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и да изискате информация, защо ги обработваме;

Ø  да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

Ø  при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим (право на преносимост);

Ø  да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

Ø  да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване обработването на личните Ви данни (ако има такъв) ще е изричен и само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Ø  да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие;

Ø  да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес. Ако възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни;

 

2. Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни (с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg)).

3. Администраторът не използва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Бояна Сенсес“ ООД и какви са последиците от това?

Предоставянето на лични данни е изцяло свободно и базирано на Ваше съгласие.