MONA 3 – Етап на строеж и изграждане на ул. Васил Стефанов

MONA 3 – Етап на строеж и изграждане на ул. Васил Стефанов

След получаването на разрешението за строеж, строителните дейности в MONA 3 текат с пълна сила. Основният изкоп е направен на 70%, като на половината от фундамента е направен подложен бетон, хидроизолация и защитен бетон. Фундаментът ще се излива на три етапа с две работни фуги. Монтиран е първият кран и основно се работи по Етап 1 от фундамента, като се планира да бъде излят и завършен до края на август. Своевременно текат строителни дейности и по етап 2 и направата на дренаж.


Освен изграждането на MONA 3, BLD започна и това на участъка на ул. Васил Стефанов пред комплекс MONA. Скоро жителите на квартала и собствениците в MONA 1 и MONA 2 ще имат още един бърз достъп от и в квартала. През 2020 г. BLD инвестира в изграждането на ул. Боян Петров (ул. Костенски водопад) като подарък както за новодомците в MONA 1, така и за всички живущи. През 2022 г. тази добра практика продължава с изграждането на участъка на ул. Васил Стефанов.


BLD е единственият частен инвеститор в Манастирски ливади - Изток, който асфалтира улиците около сградите, които строи. Воден от максимата, че нито хората, нито сградите могат да живеят свой изолиран живот, екипът на BLD продължава дългогодишната си инициатива Building Difference, защото всичко е част от една постоянно взаимодействаща си среда.