Етап на строеж KRISTA

Етап на строеж KRISTA

Строежът на проект KRISTA върви в рамките на изготвения график, като в момента се извършват следните дейности:

- Изкопните работи са изцяло завършени

- Приключени са и кофраж, армировка и бетон на фундамента плоча

- работи се покофраж, армировка и бетон на вертикални елементи подземно ниво


Предстои още завършването на външни ВиК връзки, както и кофраж, армировка и бетон на плочата на кота 0,00м. 


Следете новините около развитието на проект KRISTA, а за повече информация се свържете с нас.